Uplinulé semináre

2018

October Negotiation skills (Bratislava, Slovakia)

Октябрь Навыки переговоров (Братислава, Словакия)

Október Zručnosti pri rokovaniach (Bratislava, Slovenkso)

2017

Február: Zručnosti pri rokovaniach. Bratislava.
IMG_6581

Jún: Technika kancelárskeho predaja. Bratislava.

Október: Zručnosti efektívneho riadenia a komunikácii. Bratislava.

2016

Máj / jún: Predaja poistných produktov – Baku, Azerbajdžan. Súkromná firma.

Október: Vytváranie spotrebiteľského záujmu. Moskva.

2015

Marec Manažment zmeny / manažment krízy (Moskva, Rusko) 21

Apríl Zručnosti pri rokovaniach (Rostov, Rusko) 23

September Vytváranie spotrebiteľského záujmu (Petrohrad, Rusko)12

2014

Február Personálne vodcovstvo (Moskva, Rusko) 17

Apríl Zručnosti delegovania (Moskva, Rusko) 18

September Zručnosti efektívneho riadenia (Moskva, Rusko) 19

2013

Júl Manažment sebariadenia (Moskva, Rusko)
4

September Zručnosti efektívneho riadenia (Moskva, Rusko)
16

Október Riadenie odbytu (Moskva, Rusko)
11