Konzultácie

Consulting

Základný princíp konzultačných služieb, poskytovaných spoločnosťou G&A – individuálny prístup ku každému klientovi. Máme skúsenosti, umožňujúce formuláciu odporúčaní s vysokým stupňom odôvodnenosti, ako aj osvedčené štandardné metódy a postupy, ktoré dokázali svoju efektívnosť vo väčšine prípadov. Avšak rozhodujúcim je to, že aj jedno, aj druhé sa vzťahuje k podstatnej časti situácií, s ktorými sa stretávame, NO NIE KU VŠETKÝM. Preto prácu s každým klientom začíname s čistým listom: od organizačnej alebo funkčnej diagnostiky, na základe ktorej sa vytvára ponuka klientovi v podobe komplexu opatrení. Metódy takej diagnostiky sa taktiež vyberajú so zreteľom na každý konkrétny prípad.

Pridaj komentár