Budúce semináre


Semináre v blízkej budúcnosti

2019: Apríl Zručnosti efektívneho riadenia a komunikácii (Bratislava, Slovensko)