Ceny 2018

Obsah

TERMÍN KONANIA

CENA ZA JEDNÉHO ÚČASTNÍKA

 • А. Riadenie:
 • 1. Podnikový manažment
3 1,200
 • 2. Manažment zmeny / manažment krízy
2 1,100
 • 3. Zručnosti efektívneho riadenia
2 700
 • 4. Komunikačné a prezentačné zručnosti
1 300
 • 5. Zručnosti delegovania
1 400
 • B. Odbyt:
 • 6. Riadenie odbytu
3 1,200
 • 7. Organizácia sieťového predaja
2 700
 • 8. Zručnosti pri rokovaniach
2 1,000
 • 9. Budovanie klientskeho portfólia
1 400
 • 10. Vytváranie spotrebiteľského záujmu
2 600
 • 11. Stratégia predaja kľúčovým klientom
2 700
 • 12. Technika firemného predaja
2 1,000
 • 13. Technika kancelárskeho predaja
2 1,000
 • 14. Osobitosti predaja poistných produktov
2 500
 • 15. Predaj poistných produktov pre poistenie majetku fyzických osôb
2 500
 • 16. Predaj poistných produktov pre poistenie právnických osôb
2 600
 • 17. Predaj produktov životného poistenia
3 1,300
 • C. Osobnostný rast:
 • 18. Personálne vodcovstvo
3 1,000
 • 19. Vodcovstvo vs riadenie
2 700
 • 20. Manažment sebariadenia
1 400
 • 21. Time manažment
1 400