Semináre

G&A Seminar V tejto sekcii nájdete rozpis otvorených seminárov spoločnosti G&A, ktorých sa môže zúčastniť ktokoľvek. Ak prezentujete spoločnosť a zaujíma vás organizácia vnútropodnikového semináru, radi vám takú službu poskytneme: vyplňte prosím objednávku v časti Objednávka a my sa s vami skontaktujeme, aby sme si podrobne vysvetlili vaše požiadavky. Spektrum našich služieb nie je vymedzené len typovými seminármi. Na základe vašej objednávky môžeme vykonať špecializovaný seminár pre vašu spoločnosť v zmysle vašich požiadaviek v oblasti našich kompetencií.

 • А. Riadenie:
  • 1. Podnikový manažment
  • 2. Manažment zmeny / manažment krízy
  • 3. Zručnosti efektívneho riadenia
  • 4. Komunikačné a prezentačné zručnosti
  • 5. Zručnosti delegovania
 • B. Odbyt:
  • 6. Riadenie odbytu
  • 7. Organizácia sieťového predaja
  • 8. Zručnosti pri rokovaniach
  • 9. Budovanie klientskeho portfólia
  • 10. Vytváranie spotrebiteľského záujmu
  • 11. Stratégia predaja kľúčovým klientom
  • 12. Technika firemného predaja
  • 13. Technika kancelárskeho predaja
  • 14. Osobitosti predaja poistných produktov
  • 15. Predaj poistných produktov pre poistenie majetku fyzických osôb
  • 16. Predaj poistných produktov pre poistenie právnických osôb
  • 17. Predaj produktov životného poistenia
 • C. Osobnostný rast:
  • 18. Personálne vodcovstvo
  • 19. Vodcovstvo vs riadenie
  • 20. Manažment sebariadenia
  • 21. Time manažment