Contacts

Telephone number: +421 918 652 946 
E-mail adress: info@guralic.sk

G&A s.r.o.

Dopravná 51, 831 06 Bratislava

IČO: 46 722 572,   DIČ: 2023559406

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.,   Hodžovo nám. 3, Bratislava, Slovakia

Bankové spojenie : 2922879655/1100

BIC (SWIFT): TATR SK BX

IBAN: SK66 1100 0000 0029 2287 9655 EURO

bratislava4-300x300

Leave a Reply